Union Springs - voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze leveringen c.q. diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Wij maken gebruik van Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie aangeduid als Metaalunievoorwaarden voorheen als Smecomavoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.

De voorwaarden kunnen u op aanvraag per mail worden toegezonden.

Neem hiervoor contact met ons op.

 

 

De voorwaarden zijn ook beschikbaar in het Duits (klik hier) en in het Engels (click here)